Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2009

Διαφωνίες ...

Κώστας: λοιπόν, Γιώργη ... την αναμέτρησή μας θα την πούμε τηλεμαχία ...

Γιώργος: Κώστα, διαφωνώ ... όπως γνωρίζεις πολύ καλά στο Πα.Σο.Κ. συνηθίζουμε να αναλύουμε τα προβλήματα με κριτήρια καθαρά πολιτικά ... δεν πρόκειται θα επιτρέψω να συνεχιστεί η διεθνής απομόνωση της χώρας ... προτείνω λοιπόν η αναμέτρησή μας να ονομαστεί debate !


Κώστας: ... καλά ... και σε ποιά γλώσσα θα διεξαχθεί ;