Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2009

ιδιοκτησιακά προβλήματα και χρηματοδοτήσεις ...


Πριν από 30 και πλέον χρόνια, καθιερώθηκε ο θεσμός των βουλευτών της Επικρατείας.

Η απόφαση αυτή στηρίχθηκε στο επιχείρημα του τότε πρωθυπουργού, πως έτσι θα δινόταν η ευκαιρία, σε προσωπικότητες διακεκριμένες στον επιστημονικό και κοινωνικό τομέα, που δεν επιθυμούν να υποστούν την "βάσανον" της υποβολής υποψηφιότατας στις εκλογές και την ταλαιπωρία της εκθέσεως τους στη λαϊκή κρίση, να διορίζονται, ουσιαστικά, βουλευτές, σε αναγνώριση των προγενέστερων υπηρεσιών τους.


... και η Παναρίτη πού κολλάει ; ; ;


Το συνολικό έργο της Έλενας Παναρίτη αναγνωρίζεται σαν πολύ καλή πρακτική εφαρμογή των θεσμικών οικονομικών. Είναι ειδική στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, σε άυλα στοιχεία ακίνητης περιουσίας και στην αντίστοιχη διαχείριση του δημόσιου τομέα. Τώρα είναι κοινωνικός επιχειρηματίας και επικεφαλής της Panel Group, ένα ειδικό συμβουλευτικό όμιλο που επενδύει σε υποβαθμισμένες ιδιοκτησίες και παρέχει συμβουλές στην μετατροπή και την αξιοποίηση της άυλης ακίνητης περιουσίας ...

... Σήμερα η εταιρία της ασχολείται με ρυθμίσεις αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τον ιδιωτικό τομέα ...


... ρε, Γιώργο ...


... πάλι προβλήματα με τα κληρονομικά σου δικαιώματα στο Πα.Σό.Κ. έχεις ;


... ή μήπως η Έλενα κουράστηκε να χρηματοδοτείται ... αποκλειστικά από τον ιδιωτικό τομέα ...


... και αποφάσισε να χρηματοδοτηθεί ... και απ' τον δημόσιο ;!