Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2009

δρέποντας ζιζάνια ...


αν δεν κλαδέψεις και δεν ξεβοτανίσεις ... καρπό μην περιμένεις


οικογένειες, εγωισμοί και βαρωνίες

που δεν κλαδεύτηκαν νωρίς

ζιζάνια αποδίδουνε

και όφελος ουδένα


... εσύ όμως το παίζεις ... Σουφλιάς !

... δεν ακούς ...