Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2009

ο καταλληλότερος πρωθυπουργός ...


ποιός είναι ;

... δεν μιλάει καλά τα ελληνικά ...

... δεν φέρνει αντιρρήσεις στους ... "συμμάχους" ...

... κι ακούει πάντα τη μάμα ...

ΝΑ ΤΗΝ ΑΚΟΥΣ ΤΗ ΜΑΜΑ !