Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2009

εισροές και εκροές ... χρημάτων !


ΠΑΣΟΚ: Κάναμε έλεγχο και δεν προέκυψε εισροή χρημάτων
... κι ο Τσουκάτος ;