Τρίτη, 9 Ιουνίου 2009

αναλύοντας το 4,35 % ...

Πρώτη η παραλία ...

... δεύτερο το Πα.Σό.Κ. !

Εγγεγραμμένοι: 9.995.992


Ενσωμάτωση: 100%


Ψήφισαν: 52,63 %


Άκυρα/Λευκά: 2,54 %
Πα.Σό.Κ 36,64 %


Ν.Δ. 32,29 %


Κ.Κ.Ε. 8,35 %


Λα.Ο.Σ, 7,15 %


Συ.Ριζ. Α. 4,70 %


Οικολόγοι Πράσινοι 3,49 %