Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2009

βαρίδια ... πράσινα και γαλάζια ...

ο λασπολόγος λέει :
[οιωνεί δημοτικό άσμα]

πότε θα κάνει ξαστεριά ...
... να καθαρίσει ο τόπος ...
... απ' τη σαβούρα ούλη ...
... χρυσή ...
... και πρώην θαλασσιά ...
... που η Παύλαινα σκεπάζει ...
... λες κι είναι κοπριά ...
..καλά να χωνευτεί !