Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2009

... όπως Αμερική ...ΕΛ.ΑΣ. στα πρότυπα του...FBI
Αλλάζει και όνομα η Ασφάλεια
Οκαταρινέτα: Μπελατσιτσίξ, το νέο όνομα της ΓΑΔΑ ... τρία γράμματα ...
Μπελατσιτσίξ: ΣΑΜ, έβαλες ;
Οκαταρινέτα: ... όπως θείος ; ...
Μπελατσιτσίξ: ... ναι ...
Οκαταρινέτα: ... δεν ταιριάζει ... άλλο ;
Μπελατσιτσίξ: ... ΣΙΑ ;
Οκαταρινέτα: ... είχα μια θεία ... άλλο ;
Μπελατσιτσίξ: ... ώχου ... άλλο και άλλο ... δεν ξέρω ...
Οκαταρινέτα: ... ποιό νά 'ναι ...