Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2009

... τον εκτιμώ !!!


Οκαταρινέτα: ... ρε Μπελατσιτσίξ ... εσύ δεν μού 'λεγες πως ο Δημητράκης τάχε βρει με τη Ντόρα ;

Μπελατσιτσίξ: ... έτσι εκτιμώ ...

Οκαταρινέτα: ... Μπελατσιτσίξ ... καιρός να ξεεκτιμήσεις ...

Μπελατσιτσίξ: ... να ξεεκτιμήσω ; ... τί να ξεεκτιμήσω ;

Οκαταρινέτα: ... να ξέρεις ... ο Δημητράκης ...

Μπελατσιτσίξ: ... ε, τί ο Δημητράκης ;

Οκαταρινέτα: ... δήλωσε πως στηρίζει τον Αντώνη !

Μπελατσιτσίξ: ... είδες λοιπόν που σού 'λεγα ...

Οκαταρινέτα: ... τί, δηλαδή ;

Μπελατσιτσίξ: ... πως έτσι τον εκτιμώ !!!