Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2009

good moorning ... Afghanistan !


Οκαταρινέτα: Μπελατσιτσίξ, θυμάσαι πόσους στέλνει κάτω ο Ειρηνοποιός ;


Μπελατσισίξ: ... κάτι για 60.000 νοματαίους άκουσα ...


Οκαταρινέτα: ... γουστάρω ... 60.000 φιλειρηνιστές στο Αφγανιστάν ... και γαμώ τις ειρήνες !