Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

παγκόσμια ημέρα καταναλωτή ... !


Οκαταρινέτα: ... εδώ ο καταναλωτής, εκεί ο καταναλωτής ... πού είν' ο καταναλωτής ;


Μπελατσιτσίξ: ... τί κάνεις εκεί Οκαταρινέτα ; παίζεις τον παπά ;


Οκαταρινέτα: ... τόν παπά ; όχι ακόμα ... ξεκίνησα με τον καταναλωτή ... λόγω ημέρας ...


Μπελατσίτσίξ: ... και πώς παίζεται ο καταναλωτής ;


Οκαταρινέτα: ... ακριβώς όπως ο παπάς ...


Μπελατσιτσίξ: ... ε, τότε ποιά η διαφορά ;


Οκαταρινέτα: ... η διαφορά βρίσκεται στο φύλλο ... ενώ στον παπά, το ένα φύλλο το ονομάζεις παπά και ψάχνεις να το βρεις ... στον καταναλωτή τέτοιο φύλλο δεν υπάρχει ...


Μπελατσιτσίξ: ... και τότε τί ψάχνεις να βρεις ;


Οκαταρινέτα: ... τίποτα !