Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2010

όσο πιο καλά Χριστούγεννα μπορείς ...

Οκαταρινέτα: ...

Μπελατσιτσίξ: ... σιωπηλό σε βλέπω σήμερα, Οκαταρινέτα ... τί σου συμβαίνει ;

Οκαταρινέτα: ... τίποτα, τίποτα ... απλά να ... χρονιάρα μέρα, λέω να μην την μιζεριάσουμε με την καθημερινότητά μας ...

Μπέλατσιτσίξ: ... σοφή σκέψη ... όμως πιστεύεις πως η φτώχεια και η ανέχεια γνωρίζουν από γιορτές ;

Οκαταρινέτα: ... ούτε κι από διαδίκτυο ...

Μπελατσιτσίξ: ... σωστά ... οπότε ;

Οκαταρινέτα: ... οπότε ... καλά Χριστούγεννα, Μπελατσιτσίξ ...

Μπελατσιτσίξ: ... όσο πιο καλά Χριστούγεννα, Οκαταρινέτα ...