Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2010

η δράση δικιά σου ... το κέρδος δικό μου !

Οκαταρινέτα: καλά ... αυτοί δεν είναι που φασιστικής δομής ανέβαζαν τον προσκοπισμό ... μεταξικής κουλτούρας τον κατέβαζαν ;

Μπελατσιτσίξ: ... εντάξει ... αλλά ξέρεις ... το υποστήριζαν επειδή τάχα θύμιζε την στρατιωτική οργάνωση των φασιστικών νεολαιών ... μιας άλλης εποχής ... και καλά πως ήταν μια έξυπνη ιδέα του μεταξικού καθεστώτος να παρασύρει τους νεούς ... προβάλοντας τον εθελοντισμό και την αγάπη των νέων για τη φύση ... κάνοντάς την, αυτήν την αγάπη, εργαλείο της καθεστωτικής προπαγάνδας ...

Οκαταρινέτα: ... πιάσ' τ' αυγό και κούρευτο, δηλαδή ... οι πρώτοι εθελοντές και οικολόγοι ... οι πρόσκοποι ... είναι φασίστες ... αλλά όταν είναι να κερδίσουμε από τον εθελοντισμό ... τότε είναι ... κάτι διαφορετικό ...

Μπελατσιτσίξ: ... ε, βέβαια ... οι πρόσκοποι δεν είχαν πίσω τους κοινοτικά κονδύλια ... ενώ οι δράσεις, πάσης φύσης ... είναι και πράσινες ... και οικολογικές ... άσε που προσφέρουν και την ... χαρά του εθελοντισμού ... και τέλος χρηματοδοτούνται ... αδρά ... στην υγειά των ... εθελοντών ... και τα κέρδη ; ... όλα του διοργανωτή ... γιατί βλέπεις, αυτός ήταν που έστιψε το μυαλό του ... και συνεισέφερε διανοητικά ... στην προστασία ... των συμφερόντων του ... ενώ οι εθελόντες ... τί έκαναν αλήθεια οι εθελοντές ; ... σκάψαν, καθαρίσαν, σκουπίσαν, εξυπηρέτησαν ... τίποτα σπουδαίο δηλαδή ... ούτε κόμπους δεν είχαν μάθει να κάνουν ... δεν ήταν βλέπεις πρόσκοποι ... άσε που είναι και νέοι ... δεν έχει πήξει το νιονιό τους ακόμα ... ο οργανωτής όμως ... είναι άλλο ...

Οκαταρινέτα: ... ξέρω, ξέρω ... έστιψε τους εθελοντές ... αυτό είναι κομματάκι δύσκολο ... και πρέπει να αμειφθεί ... Μητσοτάκης κι Αλαφούζος που μας χρειάζονται !

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Νοεμβρίου 2009 για το ευρωπαϊκό έτος εθελοντικών δραστηριοτήτων που προωθούν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη (2011) (2010/37/ΕΚ)

Το «ευρωπαϊκό έτος εθελοντικών δραστηριοτήτων που προωθούν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη» θα συμβάλει στο να καταδειχθεί ότι ο εθελοντισμός αποτελεί μία από τις βασικές διαστάσεις της ενεργού συμμετοχής του πολίτη και της δημοκρατίας και προάγει τις ευρωπαϊκές αξίες όπως η αλληλεγγύη και η μη διάκριση, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην αρμονική ανάπτυξη των ευρωπαϊκών κοινωνιών.

Η παρούσα απόφαση θεσπίζει χρηματοδοτικό κονδύλιο που αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς για την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ...